2 Comments
Feb 28Liked by Joanna Ostafin

Dzięki Asia, bardzo fajnie i treściwie opisałaś przykłady modeli biznesowych, będę do tego wracać :)

Expand full comment